I v Českém ráji čaruje paní zima.

I v Českém ráji vytváří paní zima přenádherné scenérie.